Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

[custom_title_blog ttit_cat_ids=”70,69″ text=”Tin tức” class_field=”tieude-blog”]
[custom_title_blog ttit_cat_ids=”70,69″ text=”Tin tức” class_field=”tieude-blog”]

Ý cầu nguyện tháng 4/2018

Ý cầu nguyện:

Cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế, để trong tư tưởng và hành động, họ can đảm từ chối sự bóc lột và biết mở ra lối đi mới cho những người khác.

Ý chung:

Cầu cho tất cả những ai đang sống trong cảnh sợ hãi, bất bình an luôn sống trong bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh

[custom_title_blog ttit_cat_ids=”70,69″ text=”Board of Director” class_field=”tieude-blog”]